DMCA.com Protection Status
GameServer
Online
JoinServer
Online
CHARACTER VIEW
Castle Siege (296 days 1 hours 1 minutes 52 seconds )
Nhân vật cen1 Thông tin
Nhân vật: cen1
Class: Grand Master
Level: 400
PK Status: Commoner
Location: Kalima7
Status: Offline
Thông tin tài khoản
Các Nhân vật: AcNhuCho canh cen1 khodosm khododk
Lân đăng nhập cuôi: Feb 7 2020 10:30AM
Đăng xuất lần cuối: Feb 7 2020 10:55AM
Trang bị
TOP CHARACTERS
# Tên
1 Yeallow
2 DoveEyes
3 AcTuBe
4 61xThienDe
5 Liked
6 Blue
7 cen1
8 Osin
9 enno1
10 White
TOP GUILDS
# Tên GMaster Điểm
1 Mafia AcTuBe 0
2 Erika Erika 0
USER LOGIN
SERVER STATISTIC
Tổng số tài khoản 177
Tổng số nhân vật 316
Tổng số Guilds 2
Tổng số Game Masters 1
Players Online 1
Hôm nay hoạt động 2
Server Time:
FACEBOOK PAGE
NGƯỜI CHƠI RAO BÁN
Webzen Inc. Global Digital Entertainment Leader
COPYRIGHTⓒ Webzen Inc. ALL RIGHTS RESERVED.