DMCA.com Protection Status
GameServer
Online
JoinServer
Online
REGISTER
Castle Siege (295 days 23 hours 56 minutes 57 seconds )
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Lặp lại mật khẩu
Email
Câu hỏi bí mật
Câu trả lời bí mật: (viết liền ko dấu)
Select Your Country
Tôi xác nhận rằng tôi đã đọc và đồng ý với quy tắc máy chủ.
TOP CHARACTERS
# Tên
1 Yeallow
2 DoveEyes
3 AcTuBe
4 61xThienDe
5 Liked
6 Blue
7 cen1
8 Osin
9 enno1
10 White
TOP GUILDS
# Tên GMaster Điểm
1 Mafia AcTuBe 0
2 Erika Erika 0
USER LOGIN
SERVER STATISTIC
Tổng số tài khoản 177
Tổng số nhân vật 316
Tổng số Guilds 2
Tổng số Game Masters 1
Players Online 1
Hôm nay hoạt động 2
Server Time:
FACEBOOK PAGE
NGƯỜI CHƠI RAO BÁN
Webzen Inc. Global Digital Entertainment Leader
COPYRIGHTⓒ Webzen Inc. ALL RIGHTS RESERVED.